Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Bydgoszcz
image
image

ZARZĄD

Wojciech BANACH – prezes zarządu
Jolanta BAZIAK – skarbnik
Bartłomiej SIWIEC